Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tiếp nhận tài liệu lưu trữ vĩnh viễn từ Chi cục thuế khu vực Duy Tiên - Lý Nhân

Tin tức - Sự kiện  
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tiếp nhận tài liệu lưu trữ vĩnh viễn từ Chi cục thuế khu vực Duy Tiên - Lý Nhân
Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-SNV ngày 19/12/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về việc Thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh.

Ngày 13/6/2024, Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh đã phối hợp với Chi cục thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân bàn giao và tiếp nhận 593 hộp tài liệu nộp lưu của Chi cục thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân (tương ứng với 74,5 mét giá tài liệu).

Thành phần tài liệu giao nộp theo Quyết định số 228/QĐ – SNV ngày 09/05/2024 của Sở Nội vụ về việc Phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử của Chi cục thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân bao gồm: Tài liệu của Chi cục Thuế huyện Duy Tiên; Tài liệu của Chi cục Thuế huyện Lý Nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu với thực tế tài liệu giao nộp; Lập Biên bản giao, nhận tài liệu; Đưa tài liệu vào kho lưu trữ chuyên dụng để quản lý, bảo quản và phục vụ việc khai thác, sử dụng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân…/.  ​


Trung tâm Lưu trữ lịch sử