Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tập huấn công tác tu bổ tài liệu lưu trữ

 
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tập huấn công tác tu bổ tài liệu lưu trữ
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tập huấn công tác tu bổ tài liệu lưu trữ

Để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ tu bổ phục chế tài liệu lưu trữ cho viên chức, ngày 8/5/2023 Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Nam phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên tổ chức lớp tập huấn Công tác tu bổ tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên.

Dự và chỉ đạo Hội nghị tập huấn, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Nam có ông Phạm Văn Quý - Phó Giám đốc;Trung tâm lưu trữ tỉnh Hưng Yên có ông Trương Văn Toàn- Giám đốc cùng toàn thể các đồng chí viên chức, người lao động của Trung tâm 2 tỉnh.

 ​tb1.jpg

Ông Trương Văn Toàn- Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên phát biểu khai mạc Hội nghị

 

tb2.jpg 

Ông Phạm Văn Quý- Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi tập huấn,ông Trần Đăng Phương-  Trưởng phòng Xử lý nghiệp vụ,Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã phổ biến những kiến thức bảo quản tài liệu lưu trữ, các tác nhân gây hại đối với tài liệu, bảo quản dự phòng; các hư hỏng thường gặp đối với tài liệu; quy trình tu bổ tài liệu; lựa chọn các biện pháp tu bổ tài liệu; bồi nền bằng phương pháp thủ công; quản lý và bảo quản tài liệu trong quá trình tu bổ (theo Quyết định số 246/QĐ-LTNN ngày 17 tháng 12 năm 2002 của Cục lưu trữ Nhà nước về  việc ban hành quy trình tu bổ tài liệu lưu trữ).Đồng thời, chuyên gia đã hướng dẫn viên chức thuộc Trung tâm thực hành các kỹ năng, kỹ thuật về nghiệp vụ bồi nền tài liệu lưu trữ nền giấy bằng phương pháp thủ công.

 tb3.jpg

Hình ảnh: Ông Trần Đăng Phương-  Trưởng phòng Xử lý nghiệp vụ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

Sau một ngày tập huấn về lý thuyết và thực hành, viên chức Trung tâm 2 tỉnh Hà Nam và Hưng Yên đã nghiêm túc tiếp thu và nắm bắt đầy đủ các bước từ lựa chọn tài liệu có giá trị bị hư hỏng rách nát để được tu bổ đến các công đoạn chi tiết của quá trình tu bổ (bồi nền) tài liệu, góp phần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của viên chức trong việc bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh./

Một số hình ảnh viên chức Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Nam và Hưng Yên tại buổi tập huấn kỹ năng, kỹ thuật về nghiệp vụ bồi nền tài liệu lưu trữ giấy bằng phương pháp thủ công

tb4.jpg
tb5.jpg
tb6.jpg

Trung tâm lưu trữ lịch sử
Tin liên quan