Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Triển khai tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022
Thực hiện Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2030”; Quyết định số 878/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 6203/BNV-CCHC ngày 08/12/2022 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 15/12/2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo và công chức chuyên môn của các cơ quan chủ trì các lĩnh vực cải cách hành chính.

z3972056840098_e75967616f41c9940653d6d0b9e94b6a.jpg

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Hồng Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã triển khai nội dung các văn bản của Bộ Nội vụ đồng thời tổ chức thảo luận và phân công các nội dung tự chấm điểm cho các cơ quan chủ trì các lĩnh vực, cũng như ấn định mốc thời gian hoàn thành việc cập nhật dữ liệu trên phần mềm chấm điểm là ngày 13/01/2023, hoàn thành gửi báo cáo về Bộ Nội vụ trước ngày 19/01/2023.


Phòng Cải cách hành chính và Văn thư Lưu trữ