Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình tổ chức tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Tình hình tổ chức tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo năm 2022
Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thuộc UBND các huyện, thị xã, thành thố, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kỳ thi vòng 2 trong ngày 18/6/2022:

Tổng số người đăng ký dự tuyển: 1193 trên tổng số 744 chỉ tiêu tuyển dụng; người đủ điểu kiện dự tuyển vòng 2: 1182/1193 (11 người không đủ điểu kiện dự tuyển vòng 2); số thí sinh tham gia xét tuyển vòng 2 là 1137/1182 (có 45 thí sinh không tham gia xét tuyển vòng 2).

Tình hình an ninh trật tự trong ngày thi diễn ra đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy định. Đến 24 giờ ngày 19/6/2022, các đơn vị đã hoàn thành việc chấm thi. Theo Kế hoạch từ ngày 16/7/2022 đến ngày 31/7/2022, Hội đồng xét tuyển các đơn vị thông báo kết quả trúng tuyển đến người dự tuyển. ​


Phòng Công chức viên chức