Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THỰC HIỆNTHANH TRA TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ NHÂN

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức  
THỰC HIỆNTHANH TRA TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ NHÂN
Thực hiện Quyết định thanh tra số 301/QĐ-SNV ngày 29/8/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã tại Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân (giai đoạn từ 01/01/2020 đến thời điểm thanh tra).

Ngày 06/9/2022, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định Thanh tra và tổ chức hoạt động thanh tra trực tiếp tại Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Tuấn Lực - Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra; các đồng chí thành viên trong Đoàn thanh tra. Đại diện UBND huyện Lý Nhân có đồng chí Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên phòng Nội vụ.

Tại hội nghị Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ, Kế hoạch thanh tra và quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; thống nhất chương trình, phương pháp và lịch làm việc của Đoàn.

Thay mặt đơn vị được thanh tra, đồng chí Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu nhất trí với kế hoạch thanh tra của Đoàn thanh tra, đồng thời phân công nhiệm vụ cho Phòng Nội vụ của huyện phục vụ cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên đến nội dung thanh tra, phối hợp liên hệ với UBND các xã để Đoàn thanh tra làm việc đảm bảo thuận lợi, hiệu quả.

Kết thúc hội nghị công bố Quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị. Quá trình thanh tại đơn vị, Đoàn đã thanh tra thực tế tại UBND thị trấn Vĩnh Trụ; UBND xã Nhân Chính; UBND xã Chính Lý. Trong thời hạn 30 ngày Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra theo đúng nội dung Kế hoạch số 36/KH-Đ.TTr ngày 29/8/2022 của Đoàn./.

ln1.jpg

ln2.jpg

ln3.jpg


Thanh tra sở