Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thư chúc mừng của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/...

Tuyên truyền phổ biến  
Thư chúc mừng của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2022)
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2022)​​, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã gửi Thư chúc mừng tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Nội vụ
Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng.
Văp phòng sở