Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo việc xét tuyển viên chức năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2020  
Thông báo việc xét tuyển viên chức năm 2020
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:TB46.pdf
Văn phòng Sở