Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo Về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022
Ngày 25/4/2022, UBND huyện Thanh Liêm ban hành Thông báo số 293/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022
Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022, cụ thể như sau:
1. Số lượng, vị trí cần tuyển
1.1. Số lượng cần tuyển: 01 chỉ tiêu.
1.2. Vị trí dự tuyển: Chỉ huy trưởng Quân sự thuộc UBND xã Thanh Thủy.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
2.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
- Có một Quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ được đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2.2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
* Tiêu chuẩn chung
- Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
- Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
- Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
- Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác;
- Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.
* Tiêu chuẩn cụ thể
Người được tuyển dụng phải có đủ các tiêu chuẩn chung nêu trên và các tiêu chuẩn cụ thể sau:
- Trình độ chuyên môn: Có bằng Tốt nghiệp trình độ Đại học, chuyên ngành Quân sự cơ sở;
- Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, UBND cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã; tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.
2.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành
xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang
bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
3.1. Thành phần Hồ sơ
- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo mẫu ban hành kèm theoNghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trongthời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Bản sao có chứng thực: giấy khai sinh; các loại văn bằng, chứng chỉ theoyêu cầu của chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự.
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thờihạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếucó) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh (4x6) thời gian chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, ghi đầy đủ họ, tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ, được đựng trong túi bìa hồ sơ, bên ngoài ghi rõ thành phần hồ sơ.
4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Hồ sơ
4.1. Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 25/5/2022. trong giờ hành chính và ngày làm việc.
4.2. Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Thanh Liêm, Quốc lộ 1A, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
5. Hình thức tuyển dụng
5.1. Nội dung và hình thức tuyển dụng: thực hiện xét các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định.
5.2. Địa điểm xét tuyển: tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm.
6. Lệ phí dự tuyển
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
​Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: Thông báo tuyển dụng.pdf


Văn phòng sở