Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội và khối chính quyềntỉnh Hà ...

Tin tức - Sự kiện  
Thông báo tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội và khối chính quyềntỉnh Hà Nam năm 2024
Chi tiết xem tại đây!
Phòng Công chức viên chức
Tin liên quan