Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển công chức theo nghị định 140/NĐ-CP của Chính phủ kỳ tuyển dụng công chức khối ...

Tin tức - Sự kiện  
Thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển công chức theo nghị định 140/NĐ-CP của Chính phủ kỳ tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ Quốc, các tổ chức Chính trị - xã hội và khối Chính quyền tỉnh Hà Nam năm 2024
Phòng Công chức viên chức
Tin liên quan