Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: TB triệu tập thí sinh dự thi vòng 2.pdf
Phòng Công chức viên chức