Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tạm dừng tiếp công dân tại Sở Nội vụ để phòng, chống dịch COVID 19

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo tạm dừng tiếp công dân tại Sở Nội vụ để phòng, chống dịch COVID 19
Theo đó, Sở Nội vụ tạm dừng việc tiếp công dân theo quy định tại sở Nội vụ Hà Nam để phòng, chống dịch Covid-19 kể từ ngày 12/5/2019 cho đến khi có thông báo mới;
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến sở Nội vụ (địa chỉ: số 165, đường Trường Chinh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.​
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: TB.pdf
Văn phòng sở