Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả môn thi nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo kết quả môn thi nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022
Xem chi tiết nội dung văn bản tải file đính kèm:
Phòng Công chức viên chức