Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố; công tác QLNN về lĩnh vực Hội đối với c...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức  
Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố; công tác QLNN về lĩnh vực Hội đối với các hoạt động trong phạm vi cấp xã của UBND huyện Thanh Liêm
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:TB 18.pdf
Văn phòng Sở