Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ năm 2022
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: TB ds thí sinh đủ điều kiện xét viên chức.pdf
Văp phòng sở