Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc...

Tin tức - Sự kiện  
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc Sở Nội vụ năm 2024
Chi tiết xem tại đây!
Văn phòng
Tin liên quan