Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THANH TRA TỈNH GIAO BAN QUÝ III VỀ CÔNG TÁC ĐƠN THƯ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức  
THANH TRA TỈNH GIAO BAN QUÝ III VỀ CÔNG TÁC ĐƠN THƯ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN
Thực hiện văn bản số 2885/UBND-NC ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, sáng ngày 15/9/2020 Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý III/2020 về công tác đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân.

Về dự hội nghị có: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, phòng Nghiệp vụ I, Nghiệp vụ II - Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo và Chánh thanh tra các Sở: Tài nguyên - Môi trường, Lao động - Thương binh & xã hội, Tư pháp, Nội vụ; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã và Chánh Thanh tra các huyện, thành phố, thị xã; cán bộ, công chức phòng Nội chính - Văn phòng UBND tỉnh.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh quý III/2020 và phương hướng nhiệm vụ giải quyết trong quý IV/2020 về về công tác đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã báo báo cáo kết quả quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của đơn vị trong quý III/2020 và nêu những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết những vụ việc tồn tại của các đơn vị; đồng thời đề nghị Thanh tra tỉnh hướng dẫn, giải đáp những khó khăn vướng mắc, chỉ đạo phương hướng giải quyết từng vụ việc tồn tại cho các đơn vị trong thời gian sắp tới.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì Hội nghị đã giải đáp các thắc mắc của các đơn vị và đề nghị các đơn vị rà soát, chốt lại con số chính xác các vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của đơn vị còn tồn tại chuyển sang giải quyết trong quý IV/2020 báo cáo về Thanh tra tỉnh để Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ theo quy định./.​


Thanh tra sở