Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập đoàn giám sát, kiểm tra (đợt 01) công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -...

Thành lập đoàn giám sát, kiểm tra (đợt 01) công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh hưng Yên, Thái bình, Nam Định, Hà Nam
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: NQ 1235.pdf
Văn phòng Sở