Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nghiệp vụ đối với báo cáo viên làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Tin tức - Sự kiện  
Tập huấn nghiệp vụ đối với báo cáo viên làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo
Triển khai thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026”. Từ ngày 02 - 04/10/2023, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ đối với 180 báo cáo viên làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự và phát biểu khai mạc Lớp tập huấn.


Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu khai mạc Lớp tập huấn. Ảnh: btgcp.gov.vn

Phát biểu chỉ đạo Lớp tập huấn, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt ở cấp cơ sở, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình hiện nay.

Thứ trưởng đề nghị các báo cáo viên tham dự Lớp tập huấn chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức, kỹ năng được tập huấn, là cầu nối chuyển tải, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp cơ sở. Đồng thời, là nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện Đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 - 2026”.

Đối với báo cáo viên phụ trách các chuyên đề tập huấn, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng yêu cầu truyền đạt các kiến thức chuyên sâu, tập trung vào thực tiễn công tác tín ngưỡng, tôn giáo và kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước; dành thời lượng trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm giải quyết, xử lý tình huống liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương.

Lớp tập huấn với 10 chuyên đề, được trình bày bởi các chuyên gia, nhà quản lý, báo cáo viên đến từ Ban Tôn giáo Chính phủ, Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) và Cục An ninh nội địa (Bộ Công an)./.


Văn phòng