Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức  
Tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi
Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được phát động và có sức lan tỏa rộng khắp trên toàn tỉnh. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình nông dân làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo, tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Hồng - Hội viên nông dân thôn Đồng Tiến, xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam với mô hình trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; sản xuất chế biến gia súc, gia cầm sạch.

Được sự hỗ trợ của Hội Nông dân, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý về khoa học kỹ thuật, ông Nguyễn Văn Hồng đã mạnh dạn đầu tư lĩnh vực trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; sản xuất chế biến gia súc, gia cầm sạch qua đó tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 10-15 lao động với mức thu nhập 5-5,5 triệu/người/tháng. Tổng lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt từ 5,4 tỷ đồng/năm đến 7,6 tỷ đồng/năm. Hàng năm ông luôn tích cực đóng góp, ủng hộ tiền và ngày công lao động vào xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương, hỗ trợ công tác phòng chống, dịch covid -19, ủng hộ học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền từ 25 đến 40 triệu đồng/năm. Trong cuộc sống ông Nguyễn Văn Hồng luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của tỉnh Hà Nam; tích cực tu dưỡng đạo đức, ra sức học tập nâng cao trình độ hiểu biết, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi để phát triển kinh tế, xây dựng mô hình trang trại; tích cực tham gia các phong trào thi đua do tổ chức hội các cấp phát động, điển hình là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Với những thành tích trên ông Nguyễn Văn Hồng đã được rất nhiều khen thưởng từ các cấp chính quyền như: Danh hiệu nông dân sản suất kinh doanh giỏi cấp thành phố; năm 2016, năm 2017 đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh; năm 2017, 2021 được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh; năm 2018 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, ổn định, giúp đỡ tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Năm 2022 ông vinh dự là một trong những nông dân tiêu biểu xuất sắc được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.​


Phòng Thi đua, khen thưởng