Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Tuyên truyền phổ biến  
Tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
Đến thăm anh và mô hình sản xuất của anh vào một ngày mùa hè, giữa cái nắng 35 – 37 0C, song không thể quên được cái khung cảnh thanh bình, mát mẻ của vườn cây, đầm cá nơi sản xuất của gia đình anh, nó làm vơi đi cái mệt nhọc sau những thời gian lao động miệt mài, làm quên đi cái oi nồng của thời tiết. Anh là Ngô Văn Loan - hội viên hội nông dân chi hội thôn 3, Trẹm Khê, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
 g2.jpg
Một góc mô hình làm kinh tế của gia đình anh Ngô Văn Loan - hội viên hội nông dân chi hội thôn 3, Trẹm Khê, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân​

Là hội viên hội nông dân đang sinh sống và trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại địa phương, bản thân luôn thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương cũng như Điều lệ Hội; tích cực tham gia các phong trào do Hội phát động, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân cùng thực hiện, tích cực lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tham gia thực hiện và đóng góp tiền, vật chất xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu.

Với niềm say mê nghiên cứu nuôi trồng thủy sản, anh đã tìm tòi, nghiên cứu kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm cùng liên kết với các hội viên có chung trí hướng để xây dựng hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Chân Lý; quy tụ sự đoàn kết, chia sẻ, dám nghĩ, dám làm, anh đã góp phần tích cực duy trì tốt hoạt động của hợp tác xã. Bên cạnh đó luôn chú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân cùng lĩnh vực chăn nuôi thủy sản tham gia vào hợp tác xã. Trong nhiệm kỳ đã phối hợp với 3 HTX DVNN tổ chức 4 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho 750 lượt người tham dự, hỗ trợ các hộ về vật tư, con giống, kỹ thuật chăn nuôi... Được sự tạo điều kiện của UBND xã Chân Lý, gia đình anh đã thuê được 2 ha đất nuôi trồng thủy sản. Gia đình anh đã cải tạo 1,5 ha làm ao thả cá, hàng năm cho thu hoạch 35-40 tấn cá thịt các loại, thu nhập khoảng 450 tr/năm. Trên diện tích còn lại gia đình anh đã trồng một số loại cây ăn quả và xây dựng 250m2 chuồng lợn, mỗi năm cho xuất chuồng khoảng 36 tấn lợn thịt, cho thu nhập sau chi phí khoảng 250tr/năm.

Bên cạnh việc chăn nuôi sản xuất nông nghiệp, anh cùng các hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động do Hội Nông dân xã và địa phương phát động như: tham gia thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc các tuyến đường hoa, đường cây do Hội Nông dân quản lý, tuyên truyền vận động hội viên trong thôn tham gia bảo hiểm y tế, tham gia hoạt động của Câu lạc bộ hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Lý Nhân, cùng tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thăm hỏi tặng quà các hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn và đoàn kết giúp đỡ các hội viên khó khăn.

Từ những kết quả đóng góp cho HTX, cho tổ chức hội Nông dân các cấp mà anh được các thành viên bầu làm giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản và Hội Nông dân, cấp ủy cơ sở giới thiệu anh tham gia BCH Hội Nông dân các cấp, hiện nay anh là ủy viên BCH Hội Nông dân tỉnh Hà Nam, ủy viên BCH Hội Nông dân huyện Lý Nhân. Và vì những kết quả đóng góp của anh cho HTX, cho Hội Nông dân các cấp và cho địa phương mà anh được UBND, Hội Nông dân các cấp khen thưởng.


phòng Thi đua khen thưởng