Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp...

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã, trên địa bàn huyện thanh liêm và thành phố Phủ Lý
Thực hiện Kế hoạch số 1306/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 – 2026”; Kế hoạch số 12/KH-SNV ngày 30/3/2023 của Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã năm 2023.
Sáng ngày 20/3/2023, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã, trên địa bàn huyện Thanh Liêm và Thành phố Phủ Lý.

Dự chỉ đạo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ có ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Chính Trị tỉnh; lãnh đạo, công chức phòng TG-TN, Sở Nội vụ; đại diện UBND huyện có bà Lại Thị Ngọc Trâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm; lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Thanh Liêm cùng 225 học viên là lãnh đạo, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý.

Tại hội nghị ông Đỗ Hồng Hà – Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc lớp tập huấn, giới thiệu khái quát tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam nói chung, huyện Thanh Liêm và TP Phủ Lý nói riêng; Ông đánh giá cao công tác QLNN về TN-TG của 2 địa bàn trong thời gian qua; đồng thời quán triệt mục đích, yêu cầu nội dung của Kế hoạch lớp bồi dưỡng, đề nghị các học viên dự lớp tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe, tiếp thu nội dung, trao đổi, thảo luận sôi nổi, trong suốt thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng cần nghiêm túc thực hiện nội quy của lớp bồi dưỡng, tương tác trao đổi thông tin với giảng viên để tiếp thu các kiến thức hiệu quả nhất.

Trong thời gian diễn ra theo Kế hoạch bồi dưỡng, các học viên được các đồng chí giảng viên trường Chính trị tỉnh, giảng viên phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thanh Liêm và phòng TG-TN Sở Nội vụ truyền tải một số chuyên đề: Quan điểm của Đảng chính sách, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; một số nội dung liên quan đến cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo; nội dung liên quan đến công tác QLNN và thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã; và trao đổi kinh nghiệm, thảo luận những tình huống xử lý trong thực tiễn công tác.

Trong quá trình bồi dưỡng, ban tổ chức lớp học đã tiến hành phát phiếu điều tra khảo sát các học viên; kết quả khảo sát được các học viên đánh giá cao thời gian, chương trình, cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy đặc việt là giảng viên truyền đạt các chuyên đề; bên cạnh đó một số học viên có ý kiến đề xuất liên quan đến công tác QLNN về TN-TG như: Vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tín ngưỡng còn tồn đọng, quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất TG; hướng dẫn cụ thể hơn về hồ sơ cấp phép xây dựng công trình TN-TG, văn hóa ứng xử giữa người quản lý – chức sắc, chức việc…Kết quả khảo sát là một kênh giúp cho Ban tổ chức lớp học sẽ xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng phù hợp hơn theo yêu cầu của cán bộ công chứ


Một số hình ảnh tại hội nghị

.tg1.jpg

tg2.jpg

tg4.jpg

tg5.jpg
phòng tôn giáo, tín ngưỡng