Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp...

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã, trên địa bàn huyện Lý Nhân và Bình Lục
Sáng ngày 26/5/2023, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Lý Nhân, địa chỉ thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân. Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam phối hợp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã, trên địa bàn huyện Lý Nhân và Bình Lục. Đây là 02 huyện cuối cùng trong Kế hoạch số 12/KH-SNV ngày 30/3/2023 của Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã trong năm 2023.

Tham dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ có Ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Hoà Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Chính Trị tỉnh; lãnh đạo, công chức phòng TG-TN, Sở Nội vụ; Đại diện UBND huyện Lý Nhân có ông Đinh Công Tấn – Phó Chủ tịch UBND huyện; Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện; Lãnh đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, lãnh đạo phòng Nội vụ huyện Lý Nhân, phòng Kinh tế - hạ tầng huyện, cùng 228 học viên là lãnh đạo, công chức cấp xã trên địa bàn huyện hai huyện.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở quán triệt về mục tiêu, yêu cầu liên quan đến công tác tổ chức lớp, giảng viên, báo cáo viên. Đây là lớp thứ 03 và là lớp cuối cùng trong kế hoạch số 12/KH-SNV về việc tập huấn dành cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã trong năm 2023. Đặc biệt đối với các học viên là cán bộ, công chức cấp xã, cấp cơ sở là những người sâu sát các tôn giáo, Ông yêu cầu phải nắm vững chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng về công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình hiện nay. Các quy định mới liên quan đến công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo đồng thời lưu ý phải chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đối với từng địa bàn; giải quyết các thủ tục hành chính phải đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, nhanh gọn, thuận tiện theo phân cấp; làm tốt công tác tranh thủ và tăng cường trao đổi thông tin nắm tình hình, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chức sắc, chức việc, tín đồ và các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, đúng chương trình đã đăng ký  và quy định của địa phương.

Trong thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng, các học viên được các đồng chí giảng viên, báo cáo viên truyền tải một số chuyên đề: Quan điểm của Đảng chính sách, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; một số nội dung liên quan đến cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo; nội dung liên quan đến công tác QLNN và thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã; thảo luận những tình huống xử lý trong thực tiễn công tác…

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND, công chức văn hóa, địa chính, công an, quân sự cấp xã quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách, nghị quyết mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Trang bị kiến thức cơ bản và cập nhật các nội dung mới, nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

th2.jpg

th3.jpg

th5.jpg

th4.jpg
Phòng Tôn giáo, Tín ngưỡng
Tin liên quan