Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã, trên địa bàn huyện Kim Bảng và thị xã Duy Tiên

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã, trên địa bàn huyện Kim Bảng và thị xã Duy Tiên
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-SNV ngày 30/3/2023 của Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã năm 2023. Sáng ngày 11/5/2023, tại nhà Văn hóa, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã, trên địa bàn huyện Kim Bảng và thị xã Duy Tiên.

Dự chỉ đạo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ có ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Thạc sỹ, giảng viên Lương Công Hải Trường Chính Trị tỉnh; lãnh đạo, công chức phòng TG-TN, Sở Nội vụ; Đại diện UBND huyện Kim Bảng có đồng chí Lại Thị Tuyết Lan - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; lãnh đạo phòng Nội vụ huyện Kim Bảng và thị xã Duy Tiên; phòng Kinh tế - hạ tầng huyện, cùng 200 học viên là lãnh đạo, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Kim Bảng và thị xã Duy Tiên.

Tại hội nghị ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc lớp tập huấn, quán triệt mục tiêu, yêu cầu liên quan đến công tác tổ chức lớp; giảng viên, báo cáo viên và đặc biệt là các học viên. Đây là lớp thứ 02 trên 03 lớp dành cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã theo kế hoạch năm 2023 đề ra. Ông đặc biệt yêu cầu phải nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình hiện nay. Các quy định mới liên quan đến công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời lưu ý trong công tác tham mưu phải đảm bảo “thuộc bài, đúng vai" để nâng cao hiệu quả công tác quản lý; giải quyết các thủ tục hành chính phải đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện; làm tốt công tác tranh thủ và nắm tình hình, tạo điều kiện cho hoạt động tôn giáo được đảm bảo.

Trong thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng, các học viên được các đồng chí giảng viên, báo cáo viên truyền tải một số chuyên đề: Quan điểm của Đảng chính sách, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; một số nội dung liên quan đến cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo; nội dung liên quan đến công tác QLNN và thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã; thảo luận những tình huống xử lý trong thực tiễn công tác.

Thông qua lớp tập huấn các học viên được quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách, nghị quyết mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Được trang bị kiến thức cơ bản và cập nhật các nội dung mới về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; Đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác TN-TG cấp xã, phục vụ kịp thời hiệu quả trong công tác; Đây cũng là dịp để cán bộ, công chức cấp xã trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

th1.jpg

th3.jpg

th5.jpg

th.jpg