Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Phủ Lý

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Phủ Lý
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-SNV ngày 26/6/2023 của Sở Nội vụ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo và người đại diện, thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng năm 2023.   Sáng ngày 03/8/2023, tại Hội trường UBND thành phố Phủ Lý, Sở Nội vụ phối hợp Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng cho các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn Thành phố Phủ Lý.

Tham dự hội nghị có ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; bà Cao Thị Hương Giang – Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; lãnh đạo, công chức phòng Tôn giáo, tín ngưỡng - Sở Nội vụ; đại diện UBND thành phố Phủ Lý có ông Trương Quốc Bảo - phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo phòng Nội vụ và các đại biểu là người đại diện, thành viên Ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Tại hội nghị ông Đinh Văn Tùng - Trưởng phòng TGTN quán triệt mục đích, yêu cầu nội dung của Hội nghị, đề nghị các đại biểu tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe, tiếp thu nội dung, trao đổi, thảo luận. Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị, đề nghị các đại biểu nghiêm túc thực hiện nội quy của Hội nghị, tương tác trao đổi thông tin với giảng viên để tiếp thu các kiến thức hiệu quả nhất.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu được ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao đổi về chuyên đề chủ trương, chính sách pháp luật về tín ngưỡng, trong đó tập trung vào Nghị quyết 25, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Hội nghị cũng được nghe đại diện Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch bà Cao Thị Hương Giang truyền tải chuyên đề “Thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo theo Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLTBVVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 và Hướng dẫn treo Quốc kỳ tại Lễ hội".

Thông qua Hội nghị nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng; Từ đó tiếp tục nâng cao nhận thức người đại diện, thành viên ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng, phục vụ kịp thời hiệu quả trong hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Phủ Lý; Đây cũng là một kênh thông tin giúp cho Sở Nội vụ sẽ xây dựng nội dung bồi dưỡng phù hợp hơn cho đối tượng là người đại diện, thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc tỉnh./.

th1.jpg

Ông. Đinh Văn Tùng - Trưởng phòng TGTN- phát biểu khai mạc Hội nghị


th2.jpg

Ông. Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở trao đổi chuyên đề chủ trương, chính sách pháp luật về tín ngưỡng

th3.jpg

Lãnh đạo UBND, Phòng Nội vụ thành phố Phủ Lý tham dự Hội nghị 

th5.jpg

Bà. Cao Thị Hương Giang – Sở VTTT&DL, trao đổi một số nội dung tại Hội nghị

th6.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

thông 1.jpg

Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng cờ Tổ quốc cho các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Phủ Lý

 ​​


Phòng Tôn giáo, Tín ngưỡng