Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị thảo luận sửa đổi Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 03/3/2018 của UBND tỉnh Hà N...

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị thảo luận sửa đổi Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 03/3/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành quy chế quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Chiều ngày 28/10/2022, tại Hội trường phòng họp tầng 3, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị thảo luận sửa đổi Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 03/3/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành quy chế quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Hồng Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Hoàng Hải Minh, Trưởng phòng TGTN cùng các chuyên viên phòng Tôn giáo, tín ngưỡng tham dự Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Hồng Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sau 5 năm triển khai thi hành Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Hà Nam, trong quá trình triển khai thực hiện QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo bên cạnh đạt được những kết quả khả quan, một số nội dung của Quyết định 06 cũng bộc lộ một số hạn chế nhất là căn cứ pháp lý không còn phù hợp với tình hình thực như: Luật Xây dựng sửa đổi 2020 số 62/2020/QHH14; nghị định 15/2021/NĐ-CP; Thông tư 06/2021/TT-BXD phân cấp công trình xây dựng; nhất là Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Để phát huy hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian tới, việc tổ chức hội nghị thảo luận tham gia dự thảo sửa đổi, thay thế Quyết định 06 là thực sự cần thiết. Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc tham gia góp ý đề nghị các đồng chí trong hội nghị nêu cao trách nhiệm, tập trung thảo luận đóng góp ý kiến sâu sắc, xác đáng, có chất lượng.

 Theo đó Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 gồm: 3 Chương, 9 Điều, trong đó quyết định phân công phân cấp nhiệm vụ rõ ràng cụ thể về quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trân địa bàn tỉnh Hà Nam cho các Sở ban ngành liên quan, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Trong quá trình thảo luận góp ý hội nghị đưa ra 02 phương án: phương án thứ nhất là giữ nguyên Quyết định 06, sửa đổi một số nội dung không còn phù hợp; phương án thứ hai là thay thế Quyết định 06 trọng tâm là ban hành quy định quản lý nhà nước về “hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo" trên địa bàn tỉnh Hà Nam.Sau thời gian 01 buổi tiến hành thảo luận, hội nghị cũng đã được nghe ý kiến của các đồng chí trong hội nghị và đi đến thống nhất chọn phương án thứ hai: Ban hành quy định quản lý nhà nước về “hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo" trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Kết thúc hội nghị, đồng chí Đỗ Hồng Hà, nghi nhận và biểu dương sự chủ động đóng góp ý kiến của các đồng chí, đảm bảo cho sự thành công của hội nghị; qua đây đồng chí đề nghị Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng tiếp tục xây dựng và hoàn thiện dự thảo và thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành./.


Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng
Tin liên quan