Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 1306/KH-UBND ngày 20/5/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tí ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 – 2026” trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Sáng ngày 19/10/2023, tại Hội trường tầng 2, Khách sạn Hải Đăng, địa chỉ số 124 đường Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Sở Nội vụ phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công An tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023. 

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Khoa, Trưởng phòng Tổng hợp - Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Thượng tá Phạm Thị Thoa, Phó Trưởng phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh; lãnh đạo, công chức phòng Tôn giáo, tín ngưỡng - Sở Nội vụ, cùng 150 học viên là cán bộ, công chức, hội viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân; Hội Cựu Chiến binh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh, huyện; Thành viên Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

tung1.jpg

Ông Đinh Văn Tùng - Trưởng phòng TGTN – Điều hành chương trình Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn ông Đỗ Hồng Hà – Phó Giám đốc Sở Nội vụ quán triệt mục đích, yêu cầu nội dung của Hội nghị tập huấn, đề nghị các quý vị đại biểu tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe, tiếp thu nội dung, trao đổi, và thảo luận. Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị tập huấn, đề nghị đại biểu nghiêm túc thực hiện nội quy của tập huấn, tương tác trao đổi thông tin với báo cáo viên để tiếp thu các kiến thức hiệu quả nhất.

tung2.jpg

Ông Nguyễn Văn Khoa – Trưởng phòng Tổng hợp – Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy truyền tải chuyên đề

“Quan điểm, chủ trưởng của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tôn giáo trong tình hình mới"

Trong thời gian diễn ra Hội nghị tập huấn, các học viên được các Báo cáo viên truyền tải Chuyên đề 1 “Quan điểm, chủ trưởng của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tôn giáo trong tình hình mới"; Chuyên đề 2Chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về tín ngưỡng, tôn giáo" và Chuyên đề 3 “Công tác đảm bảo an ninh tôn giáo; phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các hội nhóm tín ngưỡng, tôn giáo bất hợp pháp trong giai đoạn hiện nay" .

tung3.jpg
Ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở trao đổi chuyên  đề chính sách, pháp luật của Nhà nước,

quy định của địa phương về tín ngưỡng, tôn giáo

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm củng cố và nâng cao nhận thức của thành viên BCĐ công tác Tôn giáo; MTTQ và các đoàn thể chính trị các cấp về quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về TNTG trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác QLNN về TNTG. Đồng thời, nâng cao kỹ năng trong công tác vận động tranh thủ chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ tổ quốc, xây dựng khối Đại đoàn kết Dân tộc; đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, chống đối chế độ và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động bất hợp pháp của một số hiện tượng tôn giáo mới./.​

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn 

tung4.jpg

tung5.jpg

tung6.jpg

tung7.jpg


Phòng Tôn giáo, Tín ngưỡng