Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam phối hợp với UBND huyện Lý Nhân tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam phối hợp với UBND huyện Lý Nhân tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Thực hiện Kế hoạch số 1162/KH- UBND ngày19/6/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, sáng ngày 25/4/2024 Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam phối hợp với UBND huyện Lý Nhân tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Tới dự và truyền đạt các nội dung có ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo, công chức phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên Sở Nội vụ. Tại Hội nghị, ông Đỗ Hồng Hà đã truyền đạt các quan điểm chủ trương của Đảng về dân chủ ở cơ sở; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Kế hoạch số 1162/KH- UBND ngày19/6/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 664/KH-UBND ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh Hà Nam về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngay 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các văn bản số 66-CV/BCĐ, 67-CV/BCĐ, 68-CV/BCĐ ngày 22/4/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Quy chế thực hiện dân chủ ở Doanh nghiệp Nhà nước.

th1.jpg

Đồng chí Đỗ Hồng Hà - Phó giám đốc sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Thông qua Hội nghị, ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Lý Nhân tham mưu UBND huyện triển khai tổ chức thi hành pháp luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng, trình HĐND cùng cấp ban hành Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn cấp xã; Giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân và cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã.​

th2.jpg

Toàn cảnh Hội nghị


Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Tin liên quan