Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam phối hợp Trường Đại học Nội vụ mở lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ, văn hóa công sở, quy tắc ứng x...

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam phối hợp Trường Đại học Nội vụ mở lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam; ngày 16/9/2022, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam phối hợp với Trường Đại học Nội vụ mở lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức nhằm cập nhật những kiến thức và kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong chuyên nghiệp, hiện đại, phong cách giao tiếp ứng xử chuẩn mực trong hoạt động công vụ.
0bd551fd4ac98e97d7d8.jpg
Đồng chí Trương Công Khải - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc


Nội dung bồi dưỡng bao gồm 2 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Phổ biến và cập nhật những thông tin, quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức;

- Chuyên đề 2: Vận dụng đạo đức công vụ, văn hóa công sở, kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức vào thực tiễn công tác tại đơn vị.

 

 th.jpg

PGS. TS Nguyễn Quốc Sửu - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội truyền đạt các nội dung của chuyên đề

Quá trình truyền đạt nội dung bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu tại Hội trường UBND tỉnh Hà Nam xuống điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


Phòng Công chức viên chức