Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Tôn giáo  
Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã
Thực hiện Kế hoạch số 1306/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 – 2026”. Sáng ngày 27/9/2022, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã tại Khách sạn Hải Đăng, địa chỉ số 124 đường Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Dự chỉ đạo hội nghị tập huấn có ông Đỗ Hồng Hà – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Dự hội nghị có các đồng chí là giảng viên Trường Chính trị tỉnh cùng 90 học viên đại diện là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tôn giáo thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở ngành có liên quan; các huyện, thành phố, thị xã có lãnh đạo UBND cấp huyện, chuyên viên phụ trách tôn giáo thuộc Ban Dân vận Huyện ủy, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; lãnh đạo và công chức Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã.

Tại hội nghị ông Đỗ Hồng Hà – Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc hội nghị và giới thiệu khái quát tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam, quán triệt mục đích, yêu cầu nội dung của Kế hoạch lớp tập huấn, đề nghị các học viên trong lớp tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe, tiếp thu nội dung, trao đổi, thảo luận sôi nổi, trong suốt thời gian diễn ra lớp tập huấn cần nghiêm túc thực hiện nội quy của lớp tập huấn và tương tác trao đổi thông tin với giảng viên để tiếp thu các kiến thức hiệu quả nhất.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29/9/2022, học viên được các đồng chí giảng viên trường Chính trị tỉnh truyền tải một số chuyên đề: Quan điểm của Đảng chính sách, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong nước, trong tỉnh. Thực trạng công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2022; Những quy định của pháp luật về hoạt động y tế, giáo dục, xuất bản, đất đai, xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; và trao đổi kinh nghiệm, thảo luận những tình huống xử lý trong thực tiễn.

Sau thời gian 03 ngày tập huấn các học viên được tra bị kiến thức cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo, nắm bắt được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Nâng cao nhận thức về công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; cập nhật kịp thời các thông tin, văn bản liên quan, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

​Một số hình ảnh tại Hội nghị:

a7.jpg
a1.jpg
a3.jpg
a4.jpg
a5.jpg
a6.jpg

Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng