Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam làm việc với lãnh đạo Hội Trường sơn Việt Nam

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam làm việc với lãnh đạo Hội Trường sơn Việt Nam
Sáng ngày 08/5/2020, Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã có buổi thăm và làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam, dự làm việc có đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Ninh - Phó Chủ tịch; đồng chí Thái Sầm - Trưởng Ban Kiểm tra Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh Việt Nam, đồng chí Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nam; lãnh đạo phòng Tổ chức Biên chế thuộc Sở và đại diện Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam.

 

 Thay mặt lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh Việt Nam, đồng chí Hoàng Anh Tuấn và các thành viên trong đoàn công tác đã trân trọng cảm ơn cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Hà Nam đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam hoạt động theo quy định góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục quan tâm tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần II nhiệm kỳ 2019-2024.

Thay mặt lãnh đạo Sở Nội vụ, đồng chí Đỗ Hồng Hà, Phó giám đốc Sở đã bày tỏ sự biết ơn đoàn công tác đã thăm và làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về công tác chuẩn bị Đại hội của Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam. Đồng chí Đỗ Hồng Hà đã báo cáo với đoàn công tác về toàn bộ quá trình chuẩn bị Đại hội của Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam và việc hướng dẫn chuyên môn của Sở Nội vụ đối với Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam và hứa tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam hoạt động theo quy định. Trong thời gian tiếp theo, để công tác Đại hội nhiệm kỳ của Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam đạt kết quả tốt theo đúng quy định pháp luật, đồng chí Đỗ Hồng Hà đề nghị Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh Việt Nam tiếp tục quan tâm giúp đỡ Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam, đồng thời đề nghị Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam: làm tốt công tác vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận của các hội viên, đặc biệt là hội viên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phải gương mẫu, nêu cao ý thức cùng tập thể làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội. Rà soát kỹ các quy trình công tác nhân sự đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định và hướng dẫn của Sở Nội vụ (đối với lãnh đạo ngoài các quy định chung của pháp luật và Điều lệ cần phải khách quan, công tâm trong xem xét giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác chuẩn bị Đại hội)./.​

Một số hình ảnh buổi làm việc

11(40).jpg

11(42).jpg

11(47).jpg


11(44).jpgPhòng TCBC