Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho chức sắc, nhà tu hành tôn giáo năm 2019

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Tôn giáo  
Sở Nội vụ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho chức sắc, nhà tu hành tôn giáo năm 2019
Sáng ngày 31/7/2019 (tức ngày 29/6 Âm lịch), Sở Nội vụ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại Hạ trường Bút Thượng, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên.

Tham dự Hội nghị có Thượng tọa Thích Thanh Vũ, Trưởng BTSGHPG Việt Nam huyện Duy Tiên; ông Đinh Văn Tùng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ; các cán bộ, chuyên viên Ban Tôn giáo và 56 tăng, ni tham gia tu học tại hạ trường Bút Thượng.

          Tại Hội nghị, ông Đinh Văn Tùng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ đã truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các văn bản pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Đặc biệt, tại Hội nghị, ông Đinh Văn Tùng dành thời gian giải đáp các câu hỏi của tăng, ni về việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương.

          Trước đó, vào ngày 19/7/2019, Sở Nội vụ đã tham gia tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 163 tăng, ni tại hạ trường chùa Bầu, thành phố Phủ Lý và 117 tăng, ni tại hạ trường Tế Xuyên, huyện Lý Nhân. Điểm mới của công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm nay là Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham gia tuyên truyền phố biến kiến thức pháp luật cho chức sắc, nhà tu hành tôn giáo. Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tuyên truyền quy định của pháp luật về giao đất, chuyển đổi mục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sơ tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Hà Nam tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống mất cắp tại cơ sở thờ tự.  

Qua 03 lớp An cư kiết hạ (tại chùa Tế Xuyên, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân; chùa Bầu, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý và chùa Bút Thượng, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên), Sở Nội vụ đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo gần 350 tăng, ni. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần nâng cao kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Sau đây là một số hình ảnh./.

67401021_2343211352601490_992096746265903104_n.jpg

Ông Đinh Văn Tùng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo

67636975_657973078015403_2815226323792822272_n.jpg

Các tăng, ni tại hạ trường Bút Thượng, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên


Ban Tôn giáo