Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Thanh Liêm thẩm định đề nghị liên quan đến cấp phép xây dựng các công trình tôn giá...

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Thanh Liêm thẩm định đề nghị liên quan đến cấp phép xây dựng các công trình tôn giáo trên địa bàn huyện Thanh Liêm.
Ngày 28/11/2022 Sở Nội vụ nhận được Công văn số 1465/UBND-NV đề ngày 25/11/2022 của UBND huyện Thanh Liêm về việc xin ý kiến sự cần thiết và quy mô xây dựng một số công trình tôn giáo trên địa bàn huyện. Để có cơ sở trao đổi với UBND huyện Thanh Liêm theo quy định của pháp luật đồng thời tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tại các cơ sở tôn giáo; Sáng ngày 29/11/2022, Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng, Sở Nội vụ đã phối hợp phòng Nội vụ, phòng Kinh tế - Hạ Tầng và Công an huyện Thanh Liêm tổ chức đoàn thẩm định đề nghị cấp phép xây dựng tượng đài Quan Thế Âm Bồ tát chùa Cây Thị, xã Thanh Tâm và nhà giáo lý giáo họ Tân Hương, xã Thanh Phong.

Tại buổi làm việc, đoàn thẩm định đã được nghe đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương báo cáo tóm tắt tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn và ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương của cơ sở tôn giáo; ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của cơ sở tôn giáo và kiểm tra thực tế các hạng mục công trình hiện có và vị trí, quy mô công trình dự kiến xây dựng để đánh giá sự cần thiết và quy mô xây dựng.

Qua kiểm tra hồ sơ, đánh giá thực tế và có sự thống nhất ý kiến giữa các thành viên, đoàn thẩm định đã trao đổi với 02 cơ sở tôn giáo một số nội dung sau: Nhu cầu, nguyện vọng xây dựng các công trình là chính đáng, cần thiết; Thành phần hồ sơ xin cấp phép xây dựng đảm bảo đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật; Vị trí và quy mô dự kiến xây dựng các công trình nằm trong khuôn viên cơ sở tôn giáo đã được cấp GCNQSDĐ và đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của Nhân dân. Tại buổi làm việc, Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ cũng đề nghị đại diện các cơ sở tôn giáo tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương về tín ngưỡng, tôn giáo và hưởng ứng việc treo cờ Tổ quốc tại cơ sở tôn giáo nhân dịp các sự kiện trọng đại.

Chiều ngày 29/11/2022, Sở Nội vụ đã có văn bản trao đổi với UBND huyện Thanh Liêm về sự cần thiết và quy mô xây dựng các công trình tôn giáo trên địa bàn và đề nghị UBND huyện xem xét, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

02.12.2.jpg 

02.12.jpg


Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng