Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ Hà Nam tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư lưu trữ.

 
Sở Nội vụ Hà Nam tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư lưu trữ.

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-SNV ngày 31/3/2023 của Sở Nội vụ Hà Nam về việc tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư lưu trữ. Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường Khách sạn Hải Đăng, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn công tác Quản lý nhà nước về Văn thư lưu trữ cho 200 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh.

 Các học viên đã được đ/c Trần Trung Kiên – Phó Cục trưởng Cục Văn thư lưu trữ nhà nước và đ/c Trần Thị Hồng Diệu – Chuyên viên chính Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ giới thiệu truyền đạt các chuyên đề về hướng dẫn những điểm mới trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Văn thư; hướng dẫn quản lý văn bản, công tác lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử đối với tài liệu giấy; hướng dẫn triền khai nhiệm vụ hiện đại hóa công tác văn thư lưu trữ trong việc quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ tài liệu điện tử, giao nộp hồ sơ tài liệu điện tử vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. Các hình thức sao tài liệu điện tử, bảo quản tài liệu điện tử, khai thác sử dụng tài liệu điện tử, hủy tài liệu điện tử hết giá trị.

 Thông qua lớp tập huấn các học viên được quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về văn thư, lưu trữ, được trang bị kiến thức cơ bản và cập nhật các nội dung mới về công tác văn thư, lưu trữ. Đây cũng là dịp để công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ nắm bắt kiến thức, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận những tình huống xảy ra trong thực tiễn trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại đơn vị.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

cchc2.jpg

cchc3.jpg

cchc4.jpg

 


phòng cải cách hành chính và văn thư lưu trữ
Tin liên quan