Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ Hà Nam tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nội vụ Hà Nam tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 1232/KH-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 do Ông Trương Công Khải - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra, Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra và các thành viên là lãnh đạo phòng thuộc các Sở: Nội vụ; Tài chính; Thông tin, Truyền thông; Tư pháp; Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. ​
        Từ ngày 12/9/2023 đến ngày 22/9/2023, Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý khu Đại học Nam Cao, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện Lý Nhân và Kim Bảng.

      Tại các đơn vị được kiểm tra, Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng đoàn kiểm tra công bố Kế hoạch kiểm tra, Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp kiểm tra. Các thành viên Đoàn kiểm tra theo nhiệm vụ được phân công, trực tiếp kiểm tra tại đơn vị, yêu cầu đơn vị được kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu kiểm chứng theo các nội dung của kế hoạch, trao đổi về các vấn đề còn chưa thống nhất.

Kết thúc quá trình kiểm tra, Lãnh đạo đoàn kiểm tra nhận xét, đánh giá sơ bộ kết quả làm việc, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của đơn vị để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

một số hình ảnh đoàn làm việc tại các đơn vị

d2.jpg

d3.jpg

d4.jpg
Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ
Tin liên quan