Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ dự Phiên họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (kỳ họp thứ 16) HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nội vụ dự Phiên họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (kỳ họp thứ 16) HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (kỳ họp thứ 16) HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng ngày 30/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm định các báo cáo, dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh;

p.jpg

Đồng chí Đỗ Hồng Hà - Phó giám đốc sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghi

Dự và chủ trì Phiên họp: đồng chí Bùi Văn Hoàng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đại biểu Hội nghị có các đồng chí các đồng chí thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính và đại diện Sở Tư pháp; Lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo phòng và chuyên viên các phòng: Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ;

Các đồng chí dự Phiên họp đã thảo luận sôi nổi, có nhiều ý kiến góp ý vào 04 dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh:

p1.jpg

Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội Nghị

  • Tờ trình và dự thảo Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024;
  • Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp và kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
  • Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; tạm phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù năm 2024;
  • Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục năm học 2023-2024 và Y tế năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Trên cơ sở các ý kiến tại Phiên họp thẩm tra, Phòng XDCQ & CTTN và Phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện./

p2.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên