Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cho lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách c...

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nội vụ đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cho lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ngày 09 tháng 12 năm 2022, tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cho lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 Các học viên được lãnh đạo và chuyên viên Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ trao đổi các chuyên đề như: kỹ năng nghiệp vụ về cải cách hành chính, tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, tổ chức thực hiện các tiêu chí và tiêu chí thành phần trong bộ chỉ số chấm điểm cải cách hành chính, phổ biến và hướng dẫn triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, các nội dung mới của bộ chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh; phương pháp và kỹ năng thực hiện điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, các học viên đã tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn vướng mắc liên quan đến quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị, đề xuất những giải pháp cải cách hành chính trong thời gian tới. Đây là dịp để cán bộ, công chức được bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan đơn vị. Qua đó góp phần tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đáp ứng được yêu cầu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp hiện đại, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả./.

th.jpg
Phòng Cải cách hành chính