Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức ngành giáo dục các huyện: Bình Lục, Thanh Liêm, Lý Nhân, thị xã Duy Tiên, thành phố Phủ Lý năm 2023

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức ngành giáo dục các huyện: Bình Lục, Thanh Liêm, Lý Nhân, thị xã Duy Tiên, thành phố Phủ Lý năm 2023
Ngày 07/11/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành các Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức ngành giáo dục cho các huyện: Bình Lục, Thanh Liêm, Lý Nhân, thị xã Duy Tiên, thành phố Phủ Lý.
Phòng Công chức viên chức