Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập các môn thi trong kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập các môn thi trong kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:272.pdf
phòng Công chức viên chức