Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê chuẩn kết quả thi tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam nă...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thi tuyển công chức hành chính năm 2020 của tỉnh Hà Nam  
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả thi tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2020
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:645.qd.PDF
Văn phòng Sở