Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc điều chỉnh một số yêu cầu về ngành, chuyên ngàn đào tạo, vị trí tuyển dụng trong Kế hoạch số 2311/...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định về việc điều chỉnh một số yêu cầu về ngành, chuyên ngàn đào tạo, vị trí tuyển dụng trong Kế hoạch số 2311/KH-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:
Biểu đính kèm Quyết định:Biểu chỉ tiêu điều chỉnh.pdf
Phòng Công chức viên chức