Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định, Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm lưu trữ lịch...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định, Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trũ, Sở nội vụ
Xem chi tiết tại file đính kèm:qd-479.pdf
Văn phòng Sở