Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận dân sách trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Na...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận dân sách trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:
Quyết định phê duyệt: QĐ phê duyệt trúng tuyển CC.pdf
Phòng Công chức viên chức