Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói mua sắm tài sản, trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động của S...

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói mua sắm tài sản, trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động của Sở Nội vụ
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:1298.QD.PDF
Văn phòng Sở