Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chuên viên lên ngạch Chuyên viên chính, tỉnh Hà Nam năm 2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chuên viên lên ngạch Chuyên viên chính, tỉnh Hà Nam năm 2018
Xem chi tiết tại file đính kèm:658.pdf
Văn phòng Sở