Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt các chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022  
Quyết định phê duyệt các chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:
Phòng Công chức viên chức