Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Nội vụ

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Nội vụ
Ngày 28 tháng 03 năm 2022, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 59/QĐ-SNV về việc ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: QĐ ban hành Nội quy bảo vệ BMNN.pdf