Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành đề cương tuyên truyền 75 năm ngày thành lập Bộ nội vụ và ngày truyền thống Ngành tổ chức nhà nước...

Tuyên truyền phổ biến  
Quyết định ban hành đề cương tuyên truyền 75 năm ngày thành lập Bộ nội vụ và ngày truyền thống Ngành tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020)
Xem chi tiết nội duing văn bản tại file đính kèm:
Quyết định: 397.pdf
Đề cương: đề cương.pdf
Văn phòng Sở