Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền ...

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của tỉnh  
Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Ngày 12/10/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy,
biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Số ký hiệu
51/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành12/10/2022​
Ngày có hiệu lực
01/11/2022
Người ký
Trương Quốc Huy
Trích yếu
Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy,
biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Phân loạiQuyết định​​
Xem nội dung văn bản tại file đính kèm: QĐ 51.pdfVăp phòng sở