Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định một số nội dung thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của tỉnh  
Quy định một số nội dung thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 05/4/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc  quy định một số nội dung thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:08.QDQP.signed (1).pdf
Văn phòng Sở